پیشنهاد سردبیر

پیشنهاد سردبیر

پیشنهاد سردبیر دو

دبستان دخترانه

افتتاح ساختمان جدید دبستان دخترانه

ساختمان جدید دبستان دخترانه با معماری دلنشین برای کودکان در حال گذراندن مراحل نهایی بوده و به زودی افتتاح خواهد شد.

پیشنهاد سردبیر سه

مهرهشت تربیت مدرس1

همکاری با دانشگاه تربیت مدرس

مرکز پژوهش مؤسسه با همکاری دانشگاه تربیت مدرس اقدام به مطالعه و تهیه محتوا و اسناد مربوط به طرح درس های معلمین دبستان، روش های ارزشیابی محتوای تدریس شده و محتوای آموزشی مورد نیاز معلمین و مدیران نموده است.

مهر هشتم در یک نگاه

یادگیری برای زندگی معنوی

انتهای بلوار سعادت آباد - کوچه عبقری دوم ، بلوار بهزاد ، کوچه حلاجیان